Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Samarinești:

SAMARINEȘTI, com. în jud. Gorj, situată în zona dealurilor Jiului, pe stg. văii Motrului; 1.913 loc. (2005). Haltă de c. f. (în satul S.). În satul Boca se află biserica de lemn Buna Vestire (ante 1815), iar în satul Larga biserica de zid Sf. Ilie (1826).
Sursa: Dicționar enciclopedic