Cautam colaborator matematica

Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Samarinda:

SAMARINDA, oraș în Indonezia, situat în E ins. Borneo, pe cursul inf. al râului Mahakam; 521,6 mii loc. (2000). Centru comercial. Expl. de petrol și cărbune. Prelucr. lemnului. Universitate (1962).
Sursa: Dicționar enciclopedic