Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Salgotarjan:

SALGÓTARJÁN [ʃɔgo:tɔria:n], oraș în NE Ungariei, situat la poalele N ale m-ților Mátra, pe cursul superior al râului Tarján, la granița cu Slovacia, la 84 km NE de Budapesta; 45 mii loc. (2003). Expl. de cărbune brun. Ind. siderurgică, cocso-chimică, a constr. de mașini agricole și de utilaj minier, sticlăriei, de prelucr. a tutunului și alim. Ruinele castelului Salgó, situat pe o stâncă de bazalt, la 615 m alt. Centru turistic.
Sursa: Dicționar enciclopedic