Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Sagaing:

SAGAING 1. Stat în NV Uniunii Myanmar, la granița cu India; 94,6 mii km2; 4,9 mil. loc. (1994). Centrul ad-tiv: Sagaing. Culturi de arahide și mei. Mari expl. forestiere. 2. Oraș în V Uniunii Myanmar, pe dr. fl. Irrawaddy, la 16 km V de Mandalay, centrul ad-tiv al statului omonim; 59,9 mii loc. (1993). Port fluvial și nod de c. f. Centru comercial și agricol. Pagodă (1636). Pod peste fl. Irrawaddy (1.200 m). Fundat în sec. 14. Prima capitală a regatului birman centralizat (1760-1764).
Sursa: Dicționar enciclopedic