Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Saarland:

SAARLAND [zá:əlant], land în SV Germaniei, pe râul Saar, la granița cu Franța la S și Luxemburg la V; 2,6 mii km2; 1,1 mil. loc. (2003). Centrul ad-tiv: Saarbrücken. Mari expl. de cărbuni (rezerve: 5,5 miliarde t huilă). Siderurgie. Constr. de mașini și produse chimice. Sticlărie. Ovăz, secară, grâu, cartofi. Legumicultură. Pomicultură. Creșterea intensivă a animalelor (bovine, porcine). Până în 1959 s-a numit Saar.
Sursa: Dicționar enciclopedic