Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Saarbrucken:

SAARBRÜCKEN [za:ərbrükən], oraș în SV Germaniei, port pe râul Saar, centrul ad-tiv al landului Saarland, situat în apropiere de granița cu Franța; 182,9 mii loc. (2003). Aeroport. Nod feroviar. Centrul unui important bazin carbonifer (expl. de huilă). Ind. metalurgiei feroase și neferoase (aluminiu), a constr. de mașini (utilaj minier, mașini-unelte), chimică, electrotehnică, cimentului, de prelucr. a lemnului, textilă, pielăriei, sticlăriei hârtiei și alim. (bere). Constr. de echipamente optice. Poligrafie. Universitate (1948). Primărie (1750); Ludwigkirche (1762-1775), în stil baroc; biserica Sankt Arnaul (c. 1270-1330), în stil gotic; castele din sec. 15 și 18; podul peste Saar (1546). Menționat documentar în 1321, a aparținut conților de Nassau-Saarbrücken până în 1793, când a fost ocupat de Franța; în 1815 a trecut la Prusia. Capitala reg. Saar (din 1919) și centrul ad-tiv al Saarlandului (din 1960).
Sursa: Dicționar enciclopedic