Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Rudeanu:

RUDEANU, familie de boieri din Țara Românească. Mai importanți: 1. Teodosie R. (?-1621), boier cărturar. Între 1584 și 1618 a deținut importante dregătorii (mare spătar, mare vistiernic și mare logofăt), fiind unul dintre cei mai de seamă dregători ai lui Mihai Viteazul. Autor, probabil, al unei cronici oficiale de curte scrisă în limba română (1597) și folosită ca izvor în scrierea diplomatului silezian Balthazar Walther, prin intermediar polon (Andrei Taranowski) și păstrată în lucrarea sa „Scurtă și adevărată descriere a faptelor săvârșite de Ioan Mihai, domnul Țării Românești”, redactată în latină. A fost continuată (1598) de Petru Grigorovici. Ctitorul mănăstirii Flămânda (com. Galicea, jud. Vâlcea). 2. Teofil R., episcop al Râmnicului (c. 1618-1636) și apoi mitropolit al Ungrovlahiei (1636-1648). Fiul lui R. (1). S-a îngrijit de tiparnițele de la mănăstirile Govora și Dealu, de sub teascurile cărora au ieșit mai multe cărți bisericeșți.
Sursa: Dicționar enciclopedic