Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Qiqihar:

QIQIHAR [tsitsihar], oraș în NE Chinei (Heilongjiang), port pe râul Nen Jiang, la 274 km NV de Harbin; 1,1 mil. loc. (1990). Nod de comunicații. Ind. metalurgică, chimică, a constr. de mașini (mașini agricole, locomotive, vagoane de c. f.), textilă, de prelucr. a lemnului și alim. Producție de aparatură medicală. Vechea denumire: Lungkiang.
Sursa: Dicționar enciclopedic