Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Qinghai:

QINGHAI [Tsing-hai] 1. Provincie în V Chinei centrale; 721,5 mii km2; 5,1 mil. loc. (2000). Centrul ad-tiv: Xining. Zăcăminte de petrol, cărbune, sare min. de fier și neferoase. Expl. forestiere. Grâu, orz, ovăz, porumb, gaolean; leguminoase. Creșterea animalelor (ovine, yaci). 2. Lac cu apă sărată, situat în NV Chinei, în SE m-ților Nanshan, la 3.205 m alt. Supr. variază în funcție de anotimp, între 4.200 și 6.000 km2; lungimea: 109 km; ad. max.: 38 m. Important bazin piscicol și loc de cuibărit pentru numeroase păsări (pe insule). Cunoscut și sub numele de Kukunor.
Sursa: Dicționar enciclopedic