Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Qattara:

QATTARA (MUNHAFAD AL-QATTᾹRAH), bazin depresionar în NV Egiptului, situat în NE deșertului Libiei, la 134 m sub nivelul mării; 18,1 mii km2. Numeroase lacuri de apă sărată și mlaștini. Zăcăminte de gaz metan. În această zonă a avut loc bătălia de la El-Alamein (1942).
Sursa: Dicționar enciclopedic