Cautam colaborator matematica

Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Pusan:

PUSAN (BUSAN), oraș în SE Coreei de Sud, port la str. Coreei; 3,8 mil. loc. (1995). Nod feroviare. Unul dintre principalele porturi ale țării. Aeroport. Metrou (din 1980). Ind. siderurgică, constr. de mașini (nave maritime, autovehicule, material rulant feroviar), electrotehnică, chimico-farmaceutică, a cimentului, de prelucr. a cauciucului, a hârtiei, ceramicii și porțelanului, textilă, alim. Rafinărie de petrol. Expl. de sare marină. Două universități. Centru turistic. Templele budiste Pumu (Pomo-Sa) și Tongdo-Sa. Deschis comerțului japonez (1876) și comerțului internațional (1883); ocupat de japonezi (1910-1945, sub numele de Fusan).
Sursa: Dicționar enciclopedic