Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Pogana:

POGANA, com. în jud. Vaslui, situată în SE colinelor Tutovei, pe râul Tutova; 3.385 loc. (2003). Satul Bogești apare menționat documentar în 1436, iar satele Cârjoani și Măscurei în 1507. Bisericile de lemn Adromirea Maicii Domnului (1779, reparată în 1903), Sfinții Voievozi (1812) și Adormirea Maicii Domnului (1811-1812, renovată în 1907), în satele Cârjoani, P. și Bogești.
Sursa: Dicționar enciclopedicForme flexionare:

pogana - Adjectiv, feminin, Nominativ-Acuzativ, singular, articulat - pentru cuvantul pogan

pogană - Adjectiv, feminin, Nominativ-Acuzativ, singular, nearticulat - pentru cuvantul pogan