Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Podari:

PODARI, com. în jud. Dolj, situată în NE câmpiei Desnățuiului, pe dr. văii Jiului la S de Craiova; 6.494 loc. (2003). Stație de c. f. Nod rutier. Termocentrală (9,4 MW). Fabrici de zahăr și de ulei. Centru legumicol. În satul Braniște se află mănăstirea Jitianu (de călugări), cu biserica Sf. Dumitru (1654-1658, reparată de mai multe ori). Turn-clopotniță, sub forma unei cule, construit, în 1701, ca loc de refugiu. Colecție de icoane vechi, pe lemn și pe sticlă. În curtea mănăstirii există o plantație de duzi de la mijlocul sec. 19, declarată monument istoric. În satul P. există biserica Sf. Grigorie Decapolitul (1817, restaurată în 1914).
Sursa: Dicționar enciclopedicForme flexionare:

podari - Substantiv masculin, Genitiv-Dativ, plural, nearticulat - pentru cuvantul podar

podari - Substantiv masculin, Nominativ-Acuzativ, plural, nearticulat - pentru cuvantul podar