Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Ontario:

ONTARIO, oraș în SV S.U.A. (SV Californiei), la 32 km V de orașul San Bernardino, în aglomerația urbană Los Angeles; 158 mii loc. (2000). Mare centru industrial (piese aeronautice, aparataj electric, oțel, mase plastice). Aeroport internațional. Irigarea plantațiilor de citrice a contribuit la popularea în 1882 a orașului care se dezvoltă după construcția c. f. Santa Fe (1887) și devine oraș în 1891.
Sursa: Dicționar enciclopedicONTARIO [ontæriou] 1. Lac în America de Nord, între Canada și S.U.A. la 75 m alt., cel mai mic din sistemul Marilor Lacuri. Supr.: 19.684 km2; lungime: 311 km; lățime max.: 85 km; ad. max.: 237 m. Legat de L. Erie prin râul Niagara; din el izv. fl. Sf. Laurențiu. Unit prin canale navigabile cu lacurile Erie și Huron și cu râurile Hudson și Ottawa. Pe malurile sale se află orașele canadiene Toronto, Oakville, Hamilton și Kingston și cel american Oswego. Constituie un sector un sector din sistemul navigabil al Marilor Lacuri. Descoperit în 1615 de francezul Étienne Brûlé. 2. Provincie în SSE Canadei, mărginită la N de G. Hudson și la S de Marile Lacuri; 1,1 mil. km2; 11,4 mil. loc. (2001). Centrul ad-tiv: Toronto. Expl. de nichel, uraniu, min. de fier, platină, aur, cupru, cobalt, plumb, zinc, sare. Ind. variată (metalurgie, constr. de avioane și automobile, ind. electrotehnică, alim., chimică etc.). Agricultură intensivă: grâu, sfeclă de zahăr, tutun, secară, legume ș.a.; creșterea animalelor.
Sursa: Dicționar enciclopedic