Cautam colaborator matematica

Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Murcia:

MURCIA [múrθia] 1. Oraș în SE Spaniei (Murcia), pe fl. Segura, centrul ad-tiv al comunității autonome cu același nume; 344,9 mii loc. (1996). Nod de comunicații. Aeroport. Ins. aluminiului, a pielăriei, textilă (mătase, bumbac), de prelucr. a lemnului, a hârtiei, alim. (vinuri, conserve), chimică și de sticlărie. Fabrică de motociclete. Mare piață agricolă. Universitate (1915). Muzeu. Monumente: Catedrala Santa Maria (1394-1465), în stil gotic, restaurată în 1737-1790; bisericile Santa Clara (1284), San Sebastian (1561), San Andrea (1630-1762); Palatul episcopal (1748). Fundat de arabi (831), sub numele de Medinat Mursiya. Din 1224, capitala unui regat independent, a fost anexat (1269) la Castilia. 2. Comunitate autonomă în SE Spaniei, la M. Mediterană; 113 mii km2; 1,1 mil. loc. (1996). Expl. de zinc, plumb, cositor, sulf și cupru. Viticultură; legumicultură; pomicultură; măslini, citrice. Orez (pe terenuri irigate). Pescuit.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Murcia f. oraș în Spania, cap. provinciei cu acelaș nume: 108.000 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a