Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Most:

MOST, oraș în NV Cehiei, la 77 km NV de Praga, pe râul Bilina; 70,8 mii loc. (1996). Nod feroviar. Aeroport. Ind. cimentului, constr. de aparataj electrotehnic. Ceramică. Electrometalurgie. Menționat documentar în sec. 11.
Sursa: Dicționar enciclopedic