Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Manchester:

MANCHESTER [mæntʃistə] 1. Oraș în centrul Marii Britanii (Anglia), la 48 km E de Liverpool, la poalele de V ale M-ților Pennini, port fluvio-maritim pe canalul Liverpool-Manchester; 432,6 mii loc. (1995). Important nod de comunicații. Aeroport (Ringway). Șantiere navale. Constr. de avioane (uzinele concernului „Vickers”), automobile, locomotive. aparataj electrotehnic, utilaje miniere și textile. Ind. chimică (uzinele firmei „Imperial chemical” – masa pastice), de prelucr. a petrolului și lemnului, textilă (bumbac, lână) și alim. Mari tipografii. Important centru industrial și financiar. Universitate (1880). Teatre. Muzee. Galerie de artă. Catedrală (începutul sec. 15), biserica Sf. Anne (1709), Primăria (1877). Biblioteci. Reconstruit în 920 pe locul unei străvechi așezări. De la sfârșitul sec. 18, devine un important centru industrial și comercial, iar de la începutul sec. 19, un puternic centru al mișcării muncitorești. – Școala de la ~, grup de economiști liberali, partizani ai liberului schimb, a căror doctrină a dominat gândirea economică din Marea Britanie în sec. 19. Reprezentanți principali: J. Bright și R. Cobden. 2. Oraș în NE S.U.A. (New Hampshire), pe râul Merrick; 101 mii loc. (1996). Nod feroviar. Ind. textilă, metalurgică, constr. de mașini (automobile, electrotehnică), radioelectronică, a cauciucului, poligrafică, a pielăriei, textilă și alim. Fundat în 1722-1723.
Sursa: Dicționar enciclopedicManchester n. (cit. Mancester), oraș în Anglia: 756.000 loc. Centru manufacturier, mai ales pentru industria bumbacului.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a