Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Malaita:

MALAITA, insulă vulcanică în SE arh. Solomon (SV Oc. Pacific) la 80 km SE de ins. Santa Isabel și 50 km ENE de ins. Guadalcanal; 4.843 km2; 180 km lungime; lățime max.: 24 km. Relief predominant muntos, cu alt. max. în vf. Mount Ire (1.433 m). Păduri de mangrove. Plantații de cocotieri și arbori de cacao. Localit. pr.: Auki, Dala, Bina, Oteotea.
Sursa: Dicționar enciclopedic