Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Madara:

MADARA, sit în regiunea căruia, la baza platoului (434 m), se află basorelieful numit „Călărețul de la M.”, care aparține artei vechi bulgare (începutul sec. 8) reprezentând o continuare a basoreliefurilor în stâncă din Asia Mică. Declarat de UNESCO ca aparținând patrimoniului cultural mondial.
Sursa: Dicționar enciclopedic