Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Măgești:

MĂGEȘTI, com. în jud. Bihor, situată în Depr. Vad-Borod, pe stg. Crișului Repede; 2.855 loc. (2000). Haltă de c. f. (în satul Butani). Biserică de lemn Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (sec. 18), în satul Josani.
Sursa: Dicționar enciclopedic