Cautam colaborator matematica

Am găsit 3 definiții pentru cuvantul/cuvintele Lvov:

LVOV (L'VIV), oraș în Ucraina; 802 mii loc. (1996). Nod de comunicații. Constr. de automobile, mașini agricole, aparataj electrotehnic și instrumente medicale; mat. de contr., produse farmaceutice și alim., mobilă, sticlă, vopsele, tricotaje și conf. Centru cultural. Universitate (1661). Muzee. Monumente: biserica Sviatîi Nikolai (sec. 13), catedrală dominicană (1785-1796), în stil gotic, capelele Kampianov și Boimov (începutul sec. 17), catedrala armeană (sec. 14-15), biserica Uspenskaia (sec. 16-17), în stilul Renașterii, clădiri baroce din sec. 17-18. Cunoscut de români în Evul Mediu sub numele de Liov. Menționat în 1256, orașul a fost întemeiat de cneazul de Halici, Daniil Romanovici; a cunoscut o dezvoltare rapidă, datorită situării sale la încrucișarea căilor comerciale care legau marea Neagră cu Marea Baltică. A întreținut strânse legături comerciale și culturale cu Țările Române (cu Moldova mai ales). L. a aparținut pe rând Poloniei (1349-1772), Austriei (1772-1918), din nou Poloniei (1919-1939), Uniunii Sovietice (1939-1941, 1944-1991). Între 1941 și 1944 ocupat de trupele germane. Din 1991, a intrat în componența Ucrainei. Denumirea germană: Lemberg.
Sursa: Dicționar enciclopedic

LVOV, Aleksei Fiodorovici (1798-1870), compozitor rus. Dirijor al Corului Imperial (1837-1855). A compus muzica imnului imperial rus (versuri de Vasili Jukovski). Autor de opere („Undine”), muzică de cameră.
Sursa: Dicționar enciclopedic


LVOV, Ghiorghi Evghenievici, prinț ~ (1861-1925), cneaz rus. În timpul primului război mondial a condus Uniunea panrusă a zemstvelor. Prim-min. al primului guvern provizoriu (mart.-iul. 1916). După preluarea puterii de către bolșevici, a fost silit să emigreze.
Sursa: Dicționar enciclopedic