Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Luica:

LUICA, com. în jud. Călărași, în Câmpia Bărăganului; 2.293 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul L.). În 1962, aici a fost descoperit un tezaur monetar (sec. 1 î. Hr.).
Sursa: Dicționar enciclopedic