Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Lomami:

LOMAMI, râu în partea central-estică a R.D. Congo, afl. stg. al fl. Congo, la c. 110 km V de Kisangani; 1.450 km. Izv. din Pod. Shaba (Katanga), curge pe direcția S-N, străbătând zona pădurilor ecuatoriale. Navigabil în aval de Likoto.
Sursa: Dicționar enciclopedic