Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Linz:

LINZ [lints], oraș în N Austriei, centrul ad-tiv al landului Austria Superioară, situat pe dr. Dunării, în zona de confl. cu Râurile Traun și Krems, la 260 m alt., la 153 km VNV de Viena; 203,1 mii loc. (2001). Port fluvial. Nod de comunicații. Ind. metalurgică, constr. de mașini și nave fluviale, electrotehnică, chimico-farmaceutică (îngrășăminte, medicamente), textilă, a sticlăriei, alim. Universitate (1967). Teatre. Muzee. Festivalul Bruckner (sept.). Monumente: biserica Sankt Martin (menționată documentar în 799); biserica comunală Maria Himmelfahrt (sec. 13, refăcută în (1648-1656), Biserica Iezuiților (sec. 13, refăcută în stil baroc în 1752-1758), Catedrala veche (1669-1678), Primăria (1658), în stil baroc; Biserica Minoriților (1751), în stil rococo; Coloana Trinității (1723); Catedrala nouă (1862-1924, în stil neogotic): podul peste Dunăre (1938-1939). În Antichitate, aici a existat castrul roman Lentia (sec. 1 d. Hr.). Prin pacea de la L. (29 aug. 1945), principele Transilvaniei primea comitatele Borsod, Abaúj, Zemplén, Ugocsa și Bereg în stăpânire viageră, iar Satul Mare și Szabolcs în stăpânire ereditară.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Linz n. oraș austriac pe Dunăre: 98.000 locuitori.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a