Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Laza:

LAZA, com. în jud. Vaslui, situată în zona Colinelor Tutovei, pe râul Racova; 6.533 loc. (2000). Creșterea bovinelor. Piscicultură (în satul Pușcași). Centru de ceramică populară (în satul Poiana lui Alexa).
Sursa: Dicționar enciclopedic