Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Lăpușnicel:

LĂPUȘNICEL, com. în jud. Caraș-Severin, situată la poalele de NE ale m-ților Almăj, pe râul Globu; 1.482 loc. (2000). Expl. de azbest (în satele Pârvora și Șumița). Pomicultură (meri, pruni).
Sursa: Dicționar enciclopedic