Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Kolîma:

KOLÎMA 1. Fluviu în NE Siberiei; 2.129 km. Izv. din masivul Suntar Haiata prin două izvoare, Kulu și Aian Iurah, și se varsă printr-o deltă în Marea Siberiei Orientale. Navigabil pe c. 2.000 km. 2. Lanț muntos în extremitatea de E a Federației Ruse, în Siberia, extins pe c. 1.300 km în lungul țărmului M. Ohotsk. Alt. max.: 1.962 m. Zăcăminte de aur. 3. Câmpia în NE Siberiei, străbătută de fluviul cu același nume și de râul Alazeja; c. 170 mii km2. Alt. medie: 100 m.
Sursa: Dicționar enciclopedic