Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Ili:

ILI, râu în China și Kazahstan, format din unirea (în amonte de Yamat) râurilor Tekes și Künes; 1.001 km (1.439 km de la izv. râului Tekes). Izv. din M-ții Tian Shan, trece prin orașele Tekes, Yamat Yining, Ili și se varsă în lacul Balhaș, formând o deltă de c. 9 mii km2. Afl. pr.: Kaș, Horgoș, Talgar, Kaskelen. Irigații, Hidrocentrală. Navigabil pe c. 450 km, în sezonul ploios, din dreptul orașului Yining (China).
Sursa: Dicționar enciclopedic