Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Gugești:

GUGEȘTI, com. în jud. Vrancea; 6.281 loc. (1995). Expl. de balast. Prelucr. lemnului (placaje, furnire, cherestea, dogărie și butoaie). Stație de c. f. Colecție de istorie și arheologie. Biserica de lemn Sf. Voievozi (1879) în G.
Sursa: Dicționar enciclopedic