Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Guangzhou:

GUANGZHOU, oraș în SE Chinei, în delta fl. Xijiang, port la M. Chinei de Sud, centur ad-tiv al prov. Guangdong; 3 mil. loc. (1990). Important nod de comunicații. Aeroport. Siderurgie. Șantiere navale. Mare centru al ind. mătăsii și iutei. Ind. celulozei și hârtiei, a cauciucului, a piel., poligrafică și alim. (zahăr). Universitate. Târg internațional. Menționat în sec. 3 î. Hr. În Evul Mediu – mare port comercial care lega China de SV Asiei și Africa. În sec. 7, în G. a existat o colonie a negustorilor arabi, iar, ulterior a fost unul dintre primele orașe chineze în care au pătruns europenii. În sec. 18, G. a devenit principalul port de comerț internațional al Chinei. În urma războaielor purtate de Marea Britanie și Franța împotriva Chinei, aceasta a fost nevoită, în 1860, să declare G. port deschis comerțului extern. Principal centru al luptei pentru înlăturarea dinastiei manciuriene, precum și al forțelor naționale revoluționare din anii 1923-1926 și dec. 1927. Memorialul Sun Zhongshan (Sun Yat sen), Templul Guangxiao (sec. 7), Templul celor șapte bananieri și Pagoda florilor (sec. 6). Se mai numește și Canton.
Sursa: Dicționar enciclopedic