Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Greifswald:

GREIFSWALD [gráifsvalt], oraș în N Germaniei (Mecklenburg-Vorpommern), la SE de Stralsund; 66,2 mii loc. (1991). Ind. textilă, de prelucr. a lemnului (cherestea), alim. (conserve), chimică. Centrală atomoelectrică. Observator astronomic Universitate (1456). Monumente arhitectonice: biserica St. Nikolaus (sec. 13-14), primărie (1530). Menționat documentar în 1209.
Sursa: Dicționar enciclopedic