Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Graz:

GRAZ [graț], oraș în E Austriei, pe râul Mur, centru ad-tiv al landului Stiria; 265 mii loc. (1991, cu suburbiile). Nod de comunicații. Centru ind. (uzine metalurgice, constr. de mașini și chimice, fabrici de hârtie, sticlă, textile, încălț., mobilă, bere) și cultural (universitate, 1585). Sporturi de iarnă. Catedrala St. Aegidius (sec. 15). Casa Landului (sec. 16), turnul cu ceas (sec. 16), biserica Marianhilfer (sec. 17) și castelul Eggenberg (sec. 17). Muzeul Joanneum.
Sursa: Dicționar enciclopedic