Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Gornești:

GORNEȘTI, com. în jud. Mureș, pe râul Mureș; 6.657 loc. (1995). Expl. de gaze naturale (Teleac). Stație de c. f. Palatul Teleki, în stil baroc (1770-1778) și biserică (sec. 15), în satul Gornești; biserica de lemn cu dublu hram Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil și Sf. Nicolae (sec. 17), în satul Mura Mică.
Sursa: Dicționar enciclopedic