Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Godeni:

GODENI, com. în jud. Argeș; 3.524 loc. (1995). Expl. de lignit. Bisericile Nașterea Maicii Domnului (1875-1880) și Sf. Nicolae (1911) în satele Cotești și Capu Piscului.
Sursa: Dicționar enciclopedic