Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Glogova:

GLOGOVA, com. în jud. Gorj pe stg. râului Motru; 1.946 loc. (1995). Centru de ceramică populară. Casă-culă a familiei Glogoveanu (sec. 17-18), biserica Sf. Nicolae (1732, cu pictură murală din 1764) în satul Glogova; biserica Sf. Nicolae (1864) în satul Cleșnești (amintit la 1483). Reșed. com. este satul Iormănești.
Sursa: Dicționar enciclopedic