Am găsit 2 definiții pentru cuvantul/cuvintele Glavacioc:

GLAVACIOC 1. Râu, afl. stg. al Câlniștei (afl. al Neajlovului); 132 km. Izv. din C. Găvanu-Burdea și trece prin Videle. Debit semipermanent. 2. Mănăstire de călugări, situată în satul G., com. Ștefan cel Mare, jud. Argeș, datând din sec. 14 și menționată în 1441; reclădit în 1841-1844, a suferi mari transformări în 1941-1944; reînființată și restaurată (1990-1993). Biserică de zid, cu hramul Bunavestire, a fost refăcută în 1482-1845; în 1861 a devenit biserică de mir.
Sursa: Dicționar enciclopedic

Glavacioc m. 1. afluent d’a dreapta Argeșului; 2. sat și mânăstire (zidită de Vlad VI în 1490), în jud. Vlașca: 2305 loc.
Sursa: Dicționar universal al limbei române, ediția a VI-a