Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Giurgeu:

GIURGEU 1. Munții ~, culme muntoasă în Carpații Orientali, în zona cristalino-mezozoică, situată între M-ții Călimani (la N), masivul Hășmaș (la S), depr. G. (la V) și Valea Bistricioarei (la NE). Formată din roci cristaline. Lungime: 50 km; lățime: 6-25 km; alt. max.: 1.634 m (vf. Tătaru). 2. Depresiunea ~, depr. tectono-vulcanică în Carpații Orientali, pe valea superioară a Mureșului, încadrată de M-ții Gurghiu, Hășmaș și G. Lungime: c. 40 km; lățime: c. 20 km; supr.: c. 1.600 km2. Acoperită de depozite pliocene cu grosimi de c. 1.000 m. Relief de lunci, terase și glacisuri piemontane cu aspect de câmpie înaltă cu unele zone mlăștinoase (în S). Climă răcoroasă, cu inversiuni de temperatură iarna. Culturi de de plante furajere, in pentru fuior și cartofi. Cunoscută și sub denumirea de Depr. Gheorgheni sau „Țara Giurgeului”.
Sursa: Dicționar enciclopedic