Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Giumalău:

GIUMALĂU, masiv munots în N Carpaților Orientali, alcătuit din roci cristaline, situat între râurile Bistrița (la S), Putna (la V și N) și masivul Rarău (la E). Alt. max.: 1.857 m (în vf. cu același nume). Păduri de molid; pajiști alpine.
Sursa: Dicționar enciclopedic