Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Giarmata:

GIARMATA, com. în jud. Timiș; 5.452 loc. (1995). Muzeu etnografic. Centru viticol. Complex avicol. Apicultură. Stație de c. f.
Sursa: Dicționar enciclopedic