Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Găujani:

GĂUJANI, com. în jud. Giurgiu; 2.924 loc. (1995). Bisericile Adormirea Maicii Domnului (1856) și Cuvioasa Paraschiva (1882) în satele Gpujani (atestat documentar la 1451) și Pietrișu.
Sursa: Dicționar enciclopedic