Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Gănești:

GĂNEȘTI, com. în jud. Mureș, la confl. râului Belde cu Târnava Mică; 4.357 loc. (1995). Stație de c. f. Castel (sec. 18) și biserica romano-catolică (1806-1809) în satul Gănești; bisericile de lemn cu hramul Sf. Arhangheli în satele Cuștelnic (1780) și Sub Pădure (1750).
Sursa: Dicționar enciclopedic