Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Frâncești:

FRÂNCEȘTI, com. în jud. Vâlcea; 5.690 loc. (1995). Aici se află mănăstirea Dintr-un Lemn; bisericile Sf. Trei Ierarhi (1797), cu picturi murale interioare originare, Sf. Nicolae (1893), Înălțarea Domnului (1684) și Sf. Treime (1706), în satele Genuneni, Frâncești, Mănăilești și Surpatele; biserica de lemn Sf. Nicolae (1776) în satul Moșteni.
Sursa: Dicționar enciclopedic