Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Floreasca:

FLOREASCA, lac antropogen pe valea Colentinei, în N municipiului București; 56 ha. Total asanat; loc de agrement. Legat prin ecluze, în amonte, cu lacul Herăstrău și, în aval, cu lacul Tei. Bază nautică.
Sursa: Dicționar enciclopedic