Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Fieni:

FIENI, oraș în Dâmbovița, pe dr. Ialomiței; 8.218 loc. (1995). Expl. de gresii și marne. Fabrică de becuri. Combinat de lianți și azbociment (ciment, var, ipsos, tuburi și plăci de azbociment); constr. de utilaj energetic; panificație. Menționat documentar, ca sat, în 1532. Declarat oraș în 1968.
Sursa: Dicționar enciclopedic