Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Faraoani:

FARAOANI, com. în jud. Bacău, pe dr. Siretului; 5.597 loc. (1995). Expl. de balast. Stație de c. f.
Sursa: Dicționar enciclopedic