Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Enugu:

ENUGU 1. Stat în Nigeria central-sudică; 27,3 mii km2 (împreună cu statul Abia); 3,16 mil. loc. (1991). Cap.: Enugu. Expl. de cărbune. 2. Oraș în SE Nigeriei, port pe Niger, centru ad-tiv al statului omonim; 293,2 mii loc. (1993). Expl. de huilă și gaze naturale. Siderurgie. Ciment. Întreprinderi alim. și poligrafice. Ateliere feroviare. Ceramică. Tricotaje. Export de cărbune. Colegiu tehnic.
Sursa: Dicționar enciclopedic