Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Elche:

ELCHE (ELX) [élce], oraș în SE Spaniei, pe Costa Blanca (Valencia); 181,7 mii loc. (1991). Prelucr. pieilor, a cauciucului și a lemnului; produse chimice și alim.; încălț., ceramică; confecții. Numeroase vestigii din Antichitate (celebra statuetă „Doamna din Elche”, între sec. 5 și 3 î. Hr.). Biserica Santa Maria (sec. 16-17).
Sursa: Dicționar enciclopedic