Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Drajna:

DRAJNA, com. în jud. Prahova; 5.918 loc. (1995). Reșed. com. este satul Drajna de Sus. Pe terit. satului Drajna de Jos a fost descoperit un important depozit de obiecte de la sfârșitul Epocii Bronzului (sec. 13 î. Hr.), iar în satul Drajna de Sus, o așezare dacică și apoi romană. V. Ramidava.
Sursa: Dicționar enciclopedic