Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Dragoslavele:

DRAGOSLAVELE, com. în jud. Argeș, pe Dâmbovița; 2.484 loc. (1995). Expl. de calcare. Microhidrocentrală (7,6 MW). Prelucr. lemnului (cherestea). Bisericile Adormirea Maicii Domnului (1661) și Înălțarea Domnului (1745). În Evul Mediu, important punct de vamă al Țării Românești. Teatrul unor lupte violente în primul război mondial (oct. 1916).
Sursa: Dicționar enciclopedic