Am găsit o definiție pentru cuvantul/cuvintele Dracșani:

DRACȘANI, iaz situat în C. Jijiei, pe cursul inferior al râului Sitna, pe terit. jud. Botoșani. Supr.: 440 ha. Importanță piscicolă și pentru irigații. Se mai numește Sulița.
Sursa: Dicționar enciclopedic